Posts Tagged ‘บวชเนกขัมมบารมี’

ปฏิบัติบูชาเข้าพรรษา ๒๕๕๔

Posted by: สิงห์ขาว on มิถุนายน 29, 2011

วิสาขบูชาบวชเนกขัมมบารมี

Posted by: สิงห์ขาว on พฤษภาคม 19, 2010