เนกขัมมบารมี

คุณสมบัติผู้บวชเนกขัมมะบารมี
๑. มีศรัทธามุ่งเพื่อเจริญจิตภาวนา
๒. ปฏิบัติตามระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด
๓. รับจำนวนครั้งละ ๖๐ ท่านเท่านั้น
๔. ต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
มาด้วยตนเอง หรือโทรแจ้งทางโทรศัพท์
โทร. ๐-๒๙๐๔-๖๑๐๑-๒, ๐-๒๙๐๔-๖๐๖๕
๕. ผู้ที่สมัครแล้ว ต้องมารายงานตัวปฏิบัติธรรม
เช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น

(มาหลัง ๑๒.๐๐ น. ให้สมัครครั้งต่อไป)

– วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานหินโค้ง ด้วยการสวดมนต์ ทำวัตร ฟังธรรมเทศนา เจริญภาวนา ถวายสังฆทาน รับประทานอาหารเสร็จ อนุญาติให้กลับบ้านตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐
น.
ระเบียบปฏิบัติธรรมของเนกขัมมะบารมี
หลักสูตรฝึกอบรม
๑. หลักสูตรเฉพาะ (บุคคล) ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นส่วนบุคคล ให้มาปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ – อาทิตย์ เข้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ปิดรับการเข้าปฏิบัติธรรมเวลา ๑๒.๐๐ น. และออกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. อยู่ครบกำหนดแล้ว ถ้าต้องการปฏิบัติต่อให้มาในอาทิตย์ต่อไป
๒. หลักสูตรหมู่คณะ (องค์กร) ในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะ คือตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป หากต้องการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง เปิดรับวันจันทร์ – ศุกร์
ระเบียบปฏิบัติขณะอบรม
๑.ท่านยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างตรงต่อเวลา
๒. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติภาวนา งดการสนทนา เวลานี้เป็นเวลาแห่งการหาอริยทรัพย์
๓. งดการติดต่อกับบุคคลภายนอก งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) งดออกนอกบริเวณที่อบรม
๔. งดการนำอาหารหรือของขบเคี้ยวอื่นๆ เข้ามารับประทานในที่พัก เพื่อความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ควรรับประทานอาหารเฉพาะที่จัดไว้ งดอาหารของขบเคี้ยวมื้อเย็นตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. จนถึงรุ่งอรุณวันใหม่ (อาหารที่จัดเตรียมสำหรับท่านมี ๒ มื้อ พร้อมน้ำปานะ / เครื่องดื่มตอนเย็น) เว้นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เครื่องดื่มชุกำลัง น้ำอัดลม
๕. งดการใช้เครื่องประดับทุกชนิด และเครื่องรางของขลัง ยกเว้นนาฬิกา
๖. ตั้งใจปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ไม่คาดหวังจนเกินไป อันจะทำให้เครียด มีความผ่อนคลาย ปล่อยวางภาระทางโลก

๗. โปรดเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น โดยการงดส่งเสียงดัง งดการคลุกคลี พูดคุยกันเป็นกลุ่ม และงดการเพ่งโทษผู้อื่น

๘. งดเว้นการพูดคุย สนทนา กับพระภิกษุสามเณรหรือผู้ปฏิบัติะรรมชายหญิง สองต่อสองในที่ลับคน

๙. มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถ ฝึกทำงานและทำกิจวัตรทุกอย่าง ให้เป็นการปฏิบัติธรรม และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาวัด

๑๐. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด (ด้วยการลดขยะนอกกาย ขยะในกาย และขยะในใจ) และใช้ทรัพยากร (น้ำ ไฟ) อย่างประหยัด รู้คุณค่า

๑๑. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ทั้งทางกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด

๑๒. ติดป้ายชื่อตลอดระยะเวลาฝึกอบรม

๑๓. ในระยะเวลาที่ร่วมอบรม เมื่อมีข้อสงสัยโปรดติดต่อพระอาจารย์ที่ดูแลได้ตลอดเวลา

๑๔. ในกรณีที่ท่านต้องการจะร่วมทำบุญบำรุงวัด ให้มาทำบุญที่สำนักงานกลาง โดยทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ (งดเว้นการถวายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว)

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา
๑. การแต่งกาย
ชาย เสื้อสีขาว-กางเกงสีขาว

หญิง เสื้อสีขาว – ผ้าถุงขาว หรือกระโปรงยาวสีขาว
(ไม่นุ่งกางเกงรัดรูป ขาสั้น หรือแต่งกายไม่สุภาพ)

๒. ผ้าถุง (หญิง) ผ้าขาวม้า (ชาย) สำหรับเปลี่ยนผ้าอาบน้ำ
๓. กางเกงวอร์มหรือกางเกงหลวมใส่สบาย สำหรับฝึกโยคะ
๔. ของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรคประจำตัว
ฯลฯ
ตารางกิจวัตรประจำวัน
๐๔.๐๐ น. – ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
๐๔.๓๐ น. – ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา ฝึกโยคะ
๐๖.๐๐ น. – บำเพ็ญบารมียามเช้าในวัด
๐๗.๐๐ น. – รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ
๐๙.๐๐ น. – ฟังธรรม / เจริญภาวนา
๑๑.๐๐ น. – รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ
๑๒.๐๐ น. – ฟังธรรม / เจริญภาวนา
๑๖.๐๐ น. – พักทำภารกิจส่วนตัว และดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐ น. – ทำวัตรเย็น / เจริญภาวนา
๒๐.๐๐ น. – ฟังธรรม / เจริญภาวนา
๒๑.๓๐ น. – พักผ่อนอิริยาบถอย่างมีสติ
 
โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9046065
 
*****ผู้สนใจจะต้องสมัครลงทะเบียนโดยตรงที่วัดเท่านั้น  และโทรศัพท์ยืนยันภายในวันพฤหัสบดี (ก่อนถึงวันปฏิบัติ)
Advertisements

Responses

 1. * ขอสอบถามหน่อยนะคะ ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 2. กรณีต้องการบวชมากกว่า ศ.-อ. จะต้องทำอย่างไร

 3. ถึง น้องญาติธรรม
  พี่เห็นใจที่น้องมีความตั้งใจชอบแล้ว แต่ต้องมาพบกับประสบการณ์ที่เราไม่คาดคิด
  ตามความเห็นของพี่ พี่คิดว่าให้เห็นแล้ววางเถิด ทุกที่ไม่มีที่ใดสมบูรณ์แบบ จะถือเป็นการฝึกใจอีกอย่างก็ได้ หากน้องทำได้น้องจะมีจิตใจสูง สงบ สว่างขึ้นเรื่อยๆ นะ ขอเป็นกำลังใจ และอนุโมทนาในความตั้งใจอันดีของน้อง

 4. เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดครั้งแรกเมื่อ 8 ปีก่อน ตอนนั้นระเบียบปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมาก คือถือศีล 8 ปกติ ปฏิบัติตามระเบียบของทางวัดตามปกติ มีการสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนาตามตาราง ซึ่งนอกเหนือจากตารางแล้วจะเป็นเวลาส่วนตัว จุดนี้สำคัญ เพราะบางคนนั่งสมาธิ บางคนคุยธรรมะกัน บางคนคุยธรรมะกับพระอาจารย์ที่วัด บางคนใช้เวลาอยู่กับตัวเอง คิดไตร่ตรองทบทวนแบบมีสติและสงบ (เพราะบางคนพบเจอความเครียด เหตุการณ์ไม่สบายใจมาจึงมาบวช) ตอนนั้นชอบมาก (ไปคนเดียว)

  จนกระทั่งประมาณ 3 ปีที่แล้ว ไปบวชมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไปกับเพื่อน คนมาบวชจำนวนเยอะมากขึ้นจึงได้นอนที่อาคารนอนรวม ซึ่งคนที่มาบวชส่วนใหญ่ บริษัทห้างร้านโรงงานส่งมา เพื่อมาเอาประกาศนียบัตรว่าท่านผ่านการบวชเนกขัมมะแล้ว แต่สิ่งที่เราเห็นคือ ส่วนใหญ่ ในเวลาที่ต้องปฏิบัติก็ทำตามตาราง แต่เมื่อขึ้นมาบนห้องพัก แต่ละคนถอดชุดขาวออก ใส่เสื้อกล้าม-สายเดี่ยว กางเกงขาสั้นสีสันสดใส ทาแป้ง ทาลิปสติก ทาเล็บ คุยโทรศัพท์ พูดคำหยาบกูมึง (แม้แต่กลางวันเราก็จะเห็นว่าใส่เครื่องประดับ แต่งหน้า ทาเล็บ) พูดเสียงดังโหวกเหวก (เพราะมากันเป็นกลุ่มใหญ่ ต่างก็รู้จักกัน) เรากับเพื่อนรู้สึกแย่มาก เพราะเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรม หาความสงบ หลังจากที่แต่ละวันของการดำเนินชีวิตมีแต่ความวุ่นวาย เคร่งเครียด เจอแต่ปัญหา คนเห็นแก่ตัว เลยอยากหาความสงบ ให้ตัวเองได้ผ่อนคลาย ตั้งสติเพื่อกลับไปต่อสู่กับโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ แต่กลับกลายเป็นต้องมาเจอกับความวุ่นวายและจุดประสงค์ของการมาบวชของคนกลุ่มนี้คือ ทางหน่วยงานส่งมาเพื่อมาเอาใบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า ชั้นได้ผ่านการบวชเนกขัมมะมาแล้ว ทั้งๆที่ระหว่างปฏิบัติธรรม บุคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ ไม่ได้ต้องการปฏิบัติธรรมจริงๆ แต่ต้องมาตามหน้าที่
  จนกระทั่งตอนบ่ายของการออกบวช มีการมอบประกาศนียบัตรให้บุคคลที่ปฏิืบัติตามระเบียบการบวชเนกขัมมะของทางวัด แต่ละคนดีใจกรี๊ดกร๊าด เรารู้สึกสลด เพราะจุดประสงค์หลักของการปฏิบัติธรรมคือเพื่อรักษาศีล กาย วาจา ใจ ให้สงบ มีสติ แต่สิ่งที่ทางวัดทำอยู่ตอนนี้เหมือนธุรกิจ ไม่ได้สนใจว่าผู้ที่มาบวชเนกขัมมะได้ประโยชน์ ได้ธรรมะ คำสอน ข้อคิด อะไรกลับไปหรือไม่ นอกจากประกาศนียบัตรใบเดียว แค่นั้นหรือ ?? ผิดหวังค่ะบอกตามตรง เพื่อนเราก็ผิดหวังเพราะตอนนั้นเค้ามีเรื่องไม่สบายใจ อยากหาความสงบแบบตัดทางโลก แต่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้

 5. ดิฉัน ชื่อนางศุภรัศมิ์ นวเศรษฐพงศ์ อายุ 42 ปี มีความประสงค์เข้าบวชเนกขัมมะในวันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะสามารถเข้ารับการบวชได้หรือไม่ กรุรรติดต่อกลับ 081-6829942
  Email : supparas@gmail.com

 6. รู้จักวัดปัญญานันทาราม มานาน..แต่เพิ่งได้ไปปฏิบัติธรรม..บวชเนกขัมมบารมี..เมื่อวันที่12-14 สค.ที่ผ่านมา รู้สึกดีมากเลยค่ะ ทำให้มีสติในการทำงานและรู้เท่าทันอารมณ์ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ต้องหาเวลาไปปฏิบัติธรรมอีกแน่นอนค่ะ เพราะประทับใจมาก พี่สาวก็บอกว่าดีมากเลย ต่อไปนี้มีวันหยุดคงชวนกันไปแต่วัดปัญญาแน่ๆ
  หลวงพ่อปัญญาสอนให้รู้จัก..นิพพาน..ว่าไม่ต้องรอถึงชาติหน้า..เราสามารถถึงนิพพานได้ทุกขณะที่เรารู้สึกเย็นใจ โล่งใจ สบายใจ..เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์..มาก
  พระอาจารย์เฉลิม..นำเจริญภาวนา นั่งสมาธิ ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งคัด ทำให้จิตเรานิ่งขึ้นพระอาจารย์นำสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะกังวาลมากๆ ค่ะ
  พระอาจารย์สุพล ท่านนำปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่นำชมวัด นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น นำเจริญภาวนา และจัดระเบียบการรับประทานอาหารได้อย่างเป็นระเบียบ บางครั้งพระอาจารย์ก็ฉันเช้าพร้อมกับโยม พระอาจารย์มีเทคนิคการเทศน์ที่ทำให้หายง่วง มีมุขที่ทันสมัย เข้าใจถึงวิธีโลกในปัจจุบัน ชอบฟังท่านเทศน์มากๆ ค่ะ
  และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือ ตอนที่พระภิกษุ สามเณรให้พร ซึ่งเป็นบทสวดที่แปลความหมายด้วย เรารับพรด้วยอาการขนหัวลุกซู่เลย เพราะปกติไม่เคยเข้าใจความหมายว่าเป็นอย่างไร แต่พอมีบทแปลด้วย ทำให้รับรู้ได้ว่าเป็นพรอันประเสริฐจริงๆ

  …วัดปัญญาเป็นวัดที่มีคุณค่าควรแก่การไปปฏิบัติธรรมมากๆ ค่ะ…

 7. ขอลงชื่อเข้าปฏิบัติธรรมในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554 ไม่ทราบว่ายังรับได้อยู่หรือไม่คะ โทรไปไม่มีผู้รับสายค่ะ
  ชื่อ นางสาวพิชญ์สินี เชี่ยวชอบ

  ขอบพระคุณค่ะ

 8. ขอลงชื่อปฏิบัติธรรม
  วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2554
  นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ์
  ขอบพระคุณค่ะ

 9. ขอลงชื่อปฏิบัติธรรม วันที่13-15 พฤษภาคม 2554
  1. นางสาวสุภาพร ครามจันทึก
  2. นางสาวนงนุช แพ่งผ่องใส

 10. โทรติดต่อไม่ได้ครับ อยากทราบว่าภายใน เืดือนพ.คจะสมัครบวชเนกขัมมะบารมีได้หรือยังครับ เด็กบวช สึกออกไปแล้วใช่ไหมครับ

  • สามารถสมัครบวชเนกขัมบารมีได้ตามปกติ ตามระเบียบการรับสมัคร
   ส่วนสามเณรภาคฤดูร้อน ลาสิกขา วันที่ ๒๓ เมษายน ค่ะ
   ธรรมสวัสดี

 11. ขอลงชื่อปฏิบัติธรรม วันที่ 15-17 เมษายน 2554
  1.สรินยา ชะอ้นชม
  2.สมทรง ชะอ้อนชม
  3.จารุวรรณ ชะอ้อนชม
  ไม่ทราบว่าเต็มหรือยังค่ะ โทร.ไปสายไม่ว่างเลยค่ะ
  เลยต้อง Mail มาสอบถามค่ะ

  ขอบพระคุณค่ะ

 12. ลงชื่อปฏิบัติธรรม วันที่ 1-2-3 เมษายน 2554ค่ะ

 13. ขอลงชื่อปฎิบัติธรรม วันที่ 1-3 เมษายน 2554 ครับ
  นายณัฐนนท์ นาอุดมทรัพย์

 14. ขอลงชื่อปฏิบัติธรรม วันที่ 7 – 9 มกราคม 2554
  1. กานต์สินี สังวรณ์กิจฤชัย
  2. เอื้องน้อย ทองสุพรรณ์
  ไม่ทราบว่าเต็มหรือยังค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ
  กานต์สินี

 15. ขอลงชื่อปติบัติธรรมวันที่ 10ธันวาคม-12ธันวาคม2553
  นางสาว รัชชุดา ชัยสุทธานนท์

 16. ขอสมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรมในวันที่ ๕, ๖, ๗ พฤศจิกายน จำนวน ๑ คน

 17. ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้ค่ะ
  1. นางสุนันท์ พาณิชย์อธิคม
  2. นางนวลักษณ์ พานประดับ
  3. นางอัจฉรา สุขสมเกษม
  4. นางสาวอุทัยทิพย์ ช่อผูก
  5. นางสาวณัฐกานต์ ปิยะทอง
  อนึ่ง เนื่องจากว่าตามรายชื่อ 3 คนแรกนั้น ได้ลงชื่อจองไว้สำหรับปฏิบัติธรรมในช่วงวันที่ 12 -14 พ.ย.53 ไว้แล้วค่ะ โดยโทร.ไปแจ้งชื่อกับพระอาจารย์ แต่เนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวติดภารกิจจึงไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมในวันดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนมาปฏิบัติธรรมในวันที่ 19 -21 พ.ย.53 แทนนะคะ และมีสมาชิกเพิ่มมาอีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย ตามที่แจ้งนี้ค่ะ (แล้วจะได้โทร.ยกเลิกที่จองไว้สำหรับวันที่ 12-14 ต่อไปค่ะ
  กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 18. วันจันทร์-ศุกร์
  มีการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะ

  • ขออนุญาตตัดแปะมาตอบนะค่ะ
   หลักสูตรฝึกอบรม
   ๑. หลักสูตรเฉพาะ (บุคคล) ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นส่วนบุคคล ให้มาปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ – อาทิตย์ เข้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ปิดรับการเข้าปฏิบัติธรรมเวลา ๑๒.๐๐ น. และออกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. อยู่ครบกำหนดแล้ว ถ้าต้องการปฏิบัติต่อให้มาในอาทิตย์ต่อไป
   ๒. หลักสูตรหมู่คณะ (องค์กร) ในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะ คือตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป หากต้องการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง เปิดรับวันจันทร์ – ศุกร์
   ติดต่อโดยตรงที่ ๐๒๙๐๔๖๐๖๕

 19. ช่วงนี้รับบรรพชาสามเณรหรือไม่คะ
  ถ้ามี ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
  ขอบคุณค่ะ

 20. ช่วงนี้รับบรรพชาสามเณรหรือไม่คะ
  ถ้ามี ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 21. ลงชื่อปฎิบัติธรรมวันที่ 28ถึง30พฤษภาคม2553 ภีมวุธ รัตนศุภสิน

 22. ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมวันที่ 28-30พฤษภาคม 2553

 23. ขอลงชื่อปฎิบัติธรรมวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2553
  1. พรทิภา วงษ์เซ็ง
  2. วษิมน วงษ์เซ็ง
  3. อภิรดี สะวิคามิน
  4. พนิดา รุ่งเรือง

 24. ขอลงทะเบียนปฏิบัติธรรมคะ วันที่ 28-30 พ.ค. 53 คะ กับเพื่อนคะ
  ชื่อ เนตรทราย ทันเที่ยง กับกัลยารัตน์ นีรนาถภูรี คะ

 25. สมัครวันที่ 28-30 พ.ย 53
  1.นางสาวทิพย์สุดา สุขีฐาน

  • พ.ย. พฤศจิกายน เลยหรือครับ

  • โทษทีผิดคะ 28-30 พ.ค 53

 26. ขอลงชื่อไปปฏิบัติธรรม วันที่ 12 เมษายน 2553 ค่ะ

 27. ขอลงชื่อปฏิบัติธรรมในวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2553
  ทรายแก้ว กีรติโสภณ

 28. ถ้าข้าพเจ้าไปฝึกปฏิบัติธรรมเพียงคนเดียวข้าพเจ้าสามารถไปได้หรือไม่

  • กิจกรรมบวชเนกขัมมบารมี เป็นการจัดสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนั้นท่านเดียวก็ไปได้เลยค่ะ
   นอกจากเป็นกลุ่มคณะบุคคลต้องติดต่อล่วงหน้า

 29. อยากขอลงรายชื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันที่ 9-11 เม.ย.2553จำนวน 4 ท่าน(ไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเต็มหรือยังเนื่องจากติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะ)
  1.นางสุรางค์ ว่องสิริชนม์
  2.นางฉลาม หวังตระกูลดี
  3.นางคณางค์ ทองโสภณ
  4.ด.ญ.วรางค์คณา ทองโสภณ

  ขอขอบพระคุณค่ะ
  คณางค์ ทองโสภณ

  • ลองโทรเข้า มือถือ เบอร์นี้นะค่ะ 086-461-8353

 30. ขอลงชื่อปติบัติธรรม วันที่ 9 – 11 เมษายน 2553 ค่ะ

  ขอขอบพระคุณค่ะ

  กํญญดา กุลปภานันท์

 31. ขอลงชื่อปฎิบัติธรรมวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2553
  1. กานดา นันณะศิริ
  2. ศรันย์รัชต์ ภัทรคุณพิศาล
  3. ธิดารัตน์ บุพศิริ
  4. อรทัย ผลาศาสตร์
  5. พัชรีพร อดิศรชัย
  6. สัณทณา ทิพย์สุข
  7. พนา ภักดีโต

  • ขอลงชื่อปฎิบัติธรรมวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2553
   สิริวิชญ์ เกษมทรัพย์

 32. ขอลงชื่อปติบัติธรรมวันที่ 31ธันวาคม-3มกราคม
  2553 นางสาว กรชนก บุญถนอม

  • ขอลงชื่อปติบัติธรรม
   วันที่ 15-18 มกราคม 2553
   นางสาว รัตนา เครือชัยสุ
   นางณฐกมล นฤดีสมบัติ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: