Archive for the ‘รูปภาพกิจกรรม’ Category

ไปแสวงบุญพม่ากับวัดปัญญา

Posted by: สิงห์ขาว on เมษายน 1, 2010

ชมภาพวันบวชเณร

Posted by: สิงห์ขาว on มีนาคม 29, 2010

ชมภาพบวชเณร

Posted by: สิงห์ขาว on มีนาคม 29, 2010