Archive for the ‘ประวัติวัด’ Category

พระประธานประจำลานหินโค้ง

Posted by: สิงห์ขาว on กุมภาพันธ์ 15, 2011

โรงเรียนพระราหุล

Posted by: สิงห์ขาว on พฤษภาคม 19, 2009

หลวงพ่อปัญญากับวัดปัญญา

Posted by: สิงห์ขาว on มิถุนายน 10, 2008

ประวัติพระพรหมมังคลาจารย์

Posted by: สิงห์ขาว on มิถุนายน 4, 2008