Posted by: สิงห์ขาว | สิงหาคม 9, 2011

“แม่” ที่แท้จริง ในทัศนะของพระพรหมมังคลาจารย์ (๒) (ปัญญานันทภิกขุ)

“แม่”  ที่แท้จริง ในทัศนะของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
 

“แม่ที่แท้จริงของเรานั้น  คืออะไร  แม่ที่แท้จริงของเราคือ ธรรมะ  อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า   พระธรรมนั่นแหละ   เป็นแม่ที่แท้จริงของเรา  ที่เราควรจะเคารพบูชาสักการะ  แล้วเอามาไว้ในชีวิตจิตใจของเรา”
 

“ความเป็นอะไรของคนเรานั้น  เป็นได้ถูกต้องเรียบร้อยดีต้องเอาธรรมะมาทำให้เป็น  ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องเป็นด้วยความมีธรรมะ  ถ้าไม่มีธรรมะแล้ว  ก็จะเป็นไม่ได้  เป็นได้ก็เพียง “คน” เท่านั้นเอง  คนไทยเราจึงพูดว่า   “คอหยักๆ สักแต่ว่าคน”
 

“มนุษย์” กับ “คน” นั้น แตกต่างกันคือ  ความเป็น  “คน”  นั้นเป็นเพราะ เกิดมาจากท้องแม่ ก็เรียกว่าเป็นคนแล้ว  ร้องได้นี่ก็เป็นคนแล้ว  ความเป็น “มนุษย์” นั้น  เมื่อเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ  ต้องมีคุณธรรมเข้าไปประคับประคองจิตใจ  จึงจะได้เกิดอีกทีหนึ่งเรียกว่าเกิดเป็นมนุษย์”
“ขั้นแรกเกิดเป็นคน เกิดจากท้องแม่นี่เกิดเป็นคนแล้ว  ต่อมาก็เกิดเป็นมนุษย์  เกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดจากพระธรรม  พระธรรมทำให้เราเป็นมนุษย์”
 

“ผลไม้บางอย่าง  เราดูผลว่าสุกแล้ว  แต่ว่าพอปอกเข้าไปข้างใน  มีตัวหนอนตัวใหญ่ๆ เข้าไปยึดครองอยู่  เราก็กินผลไม้ผลนั้นไม่ได้   ชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนกัน  ถ้าหากว่า  เป็นแต่เพียงภายนอก  ก็เรียกว่า เป็นแบบจอมปลอม  แต่ถ้า เป็นออกมาจากข้างใน  เรียกว่า เป็นแท้  เป็นมาจากข้างใน คือใจมันเป็น  ใจเป็นก็เพราะมีธรรมะเข้าประคับประคองใจ  คนนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้เกิดจากธรรม  มีธรรมเป็นแม่  เป็นผู้ให้เกิด  เป็นผู้คุ้มครองรักษา เป็นผู้เลี้ยงดู  เป็นผู้ทำให้เจริญให้ก้าวหน้าด้วยประการต่างๆ อันนี้ก็คือ  แม่  ที่เราต้องมี”
 

“เวลาใดเราขาดแม่ธรรมะ  เมื่อนั้นเราก็เป็นไม่สมบูรณ์  ไม่เรียบร้อย  ชีวิตตกต่ำลงไปทันที  เมื่อใดชีวิตตกต่ำ เมื่อนั้นเรามีความทุกข์  มีปัญหา  มีความเดือดเนื้อร้อนใจด้วยประการต่างๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: