Posted by: สิงห์ขาว | สิงหาคม 7, 2011

“แม่” เป็นอาหุเนยยบุคคล

แม่ เป็นอาหุเนยยบุคคล โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม 

            แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก  ทำให้ลูกได้บุญกุศล ที่ลูกได้ปฏิบัติถูกต้อง เพราะมี พ่อ แม่คอยอบรมสั่งสอน ดูแลด้วยความเอาใจใส่ คือเป็นอาหุเนยยบุคคล หรือพระอรหันต์ของลูก

            ลูกๆ จึงควรจัดเครื่องสักการะ อันมีข้าวและน้ำ เป็นต้น นำไปสักการะคุณพ่อ คุณแม่ เพราะท่านควรแก่การรับของสักการะ ด้วยท่านเป็นอาหุเนยยบุคคล เป็นที่ตั้งแห่งบุญของลูก

            กล่าวคือ ควรที่ลูกจะประพฤติปฏิบัติ และดูแลท่านทั้งสองเป็นการตอบแทน ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสพรหมสูตร  ในติกนิบาต  และจตุกกนิบาต   อังคุตตรนิกาย ว่า

ภิกษุทั้งหลาย คำว่า พรหม  นั้นเป็นชื่อของบิดา มารดา คำว่า บุรพเทพ คำว่า บุรพาจารย์ คำว่า อาหุเนยยบุคคล เป็นชื่อของบิดา มารดา เพราะเหตุว่าท่านทั้งสอง มีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยงและแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย

            ลูกๆ ทุกคนจึงควรระมัดระวังในการพูด การกระทำของตัว เพราะว่าเรากำลังอยู่กับผู้ที่ทำให้เราได้บุญสูงสุดตลอดเวลา ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่ระมัด ระวัง ก็เท่ากับเราได้ทำร้ายตัวเอง โดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรแก่เรา ซึ่งเป็นอันตราย ด้วยเหตุที่เราจะไปทำดีกับใครที่ไหนไม่ได้อีก เพราะคนดีที่สุด บริสุทธิ์ที่สุดอย่างพ่อ แม่ เราผู้เป็นลูกยังทำความดีให้ไม่ได้ แล้วจะมีใครมารองรับความดีของเรา จึงเป็นบุญแท้ๆ ที่เราได้พบอาหุเนยยบุคคล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: