Posted by: สิงห์ขาว | กรกฎาคม 21, 2011

ธรรมในพรรษา ๖

คำสอนพระบวชใหม่ โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

เรามาบวชในพระศาสนาก็ได้รับกระจก คือพระธรรมของพระพุทธเจ้า ด้วยการเรียนให้เข้าใจ และเอาสิ่งนั้นมาเป็นกระจกส่องดูตัวเราว่ามีอะไรบ้าง เรามีความละอายบาปไหม มีความกลัวบาปไหม มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความรักงาน มีความเสียสละในการทำงานหรือไม่ ความคิดนึกเราเป็นอย่างไร

นึกคิดเรื่องชั่ว หรือนึกคิดเรื่องดี ชีวิตของคนเรานั้นมันขึ้นอยู่กับความคิดของเรา ถ้าเราคิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี เราก็มีความสุขความเจริญ แต่ถ้าเราคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว คบเพื่อนชั่ว ไปสู่สถานที่ชั่วๆ ก็เป็นความเสื่อมเสียหายไม่ก้าวหน้าไม่เจริญงอกงาม

ฉะนั้นเมื่อเราบวชแล้ว ก็รู้ว่าสิ่งไหนมีโทษอย่างไร ได้พิจารณาด้วยตนเองว่า ตั้งแต่เราดื่มสุราเมามายมันให้โทษแก่เราตั้งกี่หน ทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าวเหลือทนกี่ครั้ง เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็ตั้งใจ อธิษฐานใจว่า “กูจะไม่ดื่มอีกต่อไป” ใครมาชวนก็บอกว่า “กูละอาย ไม่อยากจะทำเช่นนั้นอีก” เราเข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วได้รู้ได้เข้าใจ

พอออกไปก็เปลี่ยนชีวิตเป็นคนใหม่ เมื่อก่อนชอบดื่มเหล้า ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวเหลวไหล ขี้เกียจทำงาน ก็เปลี่ยนเป็นคนขยัน เป็นคนรักงาน รักความก้าวหน้าของชีวิต เป็นคนดีของครอบครัวของหมู่บ้าน เรียกว่าบวชแล้วได้อานิสงส์กับการบวช แล้วได้กลับจิตกลับใจเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: