Posted by: สิงห์ขาว | มิถุนายน 2, 2011

ธรรมะช่วยชาติไทย

          บ้านเมืองของเราเวลานี้เอาเงินเป็นเครื่องวัดคน การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใช้เงินมาก ผู้แทนราษฎรคนใดเอาเงินไปซื้อเสียงจากประชาชนคนนั้นเป็นคนเลวที่สุดในการเมือง เลวที่สุดเพราะอะไร เพราะคนนั้นไปทำลายระบอบประชาธิปไตย ทำลายความดีของชาติบ้านเมือง คนประเภทอย่างนี้ ถึงแม้จะมาเป็นผู้แทนราษฎร ก็มาเป็นเพื่อลาภเพื่อสักการะ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม คือประเทศชาติ เป็นนักการเมืองที่เลวกว่าหมา ใช้คำแรงน้อยใช้ไม่ได้ อันนี้เราต้องระวัง
          หลวงพ่อพูดบ่อยๆ พูดทางวิทยุบ่อยๆ บอกว่านักการเมืองที่ไปซื้อเสียง เป็นนักการเมืองชั้นเลว เลวกว่าหมาขี้เรื้อน เราอย่าเอามันมา คนเลวๆ อย่างนั้น แต่ถ้าเขาให้เอามากินมาใช้ แต่อย่าเลือกเขา เพราะถ้าเราไปลงคะแนนให้คนอย่างนั้นไปนั่งในสภา ก็เท่ากับส่งมหาโจรเข้าสู่สภา สภาเราก็ล่มจมเสียหาย ประชาธิปไตยมันก็ไปไม่รอด
         พููููดดัง ๆ ไม่เกรงใครเพราะว่าคนชั่วมันมากขึ้น เราจึงต้องช่วยกันทำลายความชั่ว ทำลายคนชั่ว ไม่ให้เจริญงอกงามในแผ่นดินไทย
แผ่นดินไทยอยู่ได้ก็เพราะธรรมะรักษา
บรรพบุรุษของเราทั้งหลายเป็นคนยึดธรรมะ
พระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ที่ยึดมั่นในธรรมะ
ใช้ธรรมะเป็นนโยบายเป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง
บ้านเมืองจึงอยู่รอด
เราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะ ศึกษาธรรมะให้เข้าใจ นำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอำนาจของวัตถุ เป็นไท เป็นมนุษย์ เป็นพุทธบริษัท ที่ถูกต้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: