Posted by: สิงห์ขาว | พฤษภาคม 15, 2011

ข้อคิดวันวิสาขบูชา

ข้อคิดวิสาขบูชา โดย พุทธทาสภิกขุ

สัตว์โลกเบียดเบียนกันอยู่ใต้กะลาครอบ.
ภายใต้กะลาครอบนั้น ความต้องการมีมาก และไม่มีที่สิ้นสุด,
ส่วนสิ่งที่จะสนองความต้องการนั้นมีน้อย และแสดงให้เห็นว่าจะสิ้นสุด
อันนี้เองเป็นมูลเหตุที่ทำให้สัตว์ยกพวกเข้าประหารกันอยู่ภายใต้กะลา.
สัตว์ตัวใดหลุดออกมาได้ สู่โลกอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีความต้องการ หรือต้องการแต่น้อย ส่วนสิ่งที่จะสนองความต้องการนั้น มีมากมายเหลือเฟือ ทั้งแสดงว่าไม่มีวันจะสิ้นสุด สัตว์นั้นจึงนั่งนอนสบาย ไม่ต้องประหัตประหารกัน แต่จับกลุ่มกันรื่นเริงบันเทิง โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุอย่างใดเป็นเหยื่อ, ความแจ่มใสมีเอง โดยไม่ต้องมีใครช่วยเย้า, ความสดชื่นมีเอง โดยไม่ต้องรดน้ำ หรืออบเครื่องเย็น.
เราเคยต้อนรับวันวิสาขบูชานี้ ในฐานะเป็นวันหลุดออกมา เป็นวันนั่งนอนสบาย เป็นวันแห่งความแจ่มใสสดชื่น เพราะอาศัยอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระองค์.
เพราะไม่ต้องอาศัยของหลอกมายั่ว เราจึงได้รับผลเป็นความสุขอันแท้จริง เนื่องมาจากการรู้ การเห็น และการกระทำของเราเอง.

พุทธทาสภิกขุ – วิสาขบูชา ๒๔๘๖
จาก ปัญญาสาส์น
ของขวัญชีวิตจากวัดปัญญานันทาราม
สาระธรรม สร้างสรรค์ปัญญา นำพาชีวิต
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔๑ ม.ค.- มิ.ย.๒๕๔๘

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: