Posted by: สิงห์ขาว | กุมภาพันธ์ 27, 2011

ปริศนาธรรมจากพระพุทธรูปลานหินโค้ง ตอนที่ ๓

ปริศนาธรรมจากพระพุทธรูปลานหินโค้ง

สองศรีพระศาสนา

สองศรีพระศาสนา

            พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้วางวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดปัญญานันาทาราม ว่า “มุ่งหวังเพื่อเป็นพุทธบูชา”
           ท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ได้แสดงเจตนารมณ์ในการก่อสร้างศาสนวัตถุ ของวัดปัญญานันทาราม เพื่อรับใช้พระธรรม ด้วยการนำสาระธรรมมากำกับไว้ในการศึกษาธรรมผ่านวัตถุรรม ที่เรียกว่า “ศิลปธรรม” โดยยึดหลัก ๓ ป. คือ ประหยัด ประโยชน์ และศิลปธรรม (ปริศนาธรรม)           

           และสิ่งที่โดดเด่นของวัดปัญญานันทาราม คือ งานเผยแผ่ศาสนธรรมแก่พระภิกษุ – สามเณร ข้าราชการ ประชาชนในทุกระดับ ทุกช่วงวัย และสิ่งพิเศษคือผู้มาวัดจะได้เรียนรู้ปริศนาธรรมผ่านศาสวัตถุภายในวัดอย่างแยบคาย  เช่น          

ภาพสัญญลักษณ์การประสูติ ประดับเพดานอุโบสถวัดปัญญานันทาราม (บางส่วน)

            ภาพปริศนาธรรมประดับเพดานในอุโบสถ   เป็นงานประติมากรรมจำลองชุมนุมภาพพุทธประวัติจากหินสลัก สัญญลักษณ์การประสูติ สมัยสุงคะ แบบภารหุต ในช่วง พ.ศ.๓๐๐-๔๐๐ ที่พุทธบริษัทสมัยนั้นได้สร้างบูชาพระพุทธเจ้าในยุคก่อนมีพระพุทธรูป  คือไม่มีรูปพระพุทธเจ้า หรือรูปเจ้าชายสิทธัตถะแม้แต่ตอนเป็นเด็ก  แต่ใช้ที่ว่างหรือสัญญลักษณ์อื่นแทน เช่น ดอกบัว สิงห์  เป็นต้น.

ลานหินโค้งวัดปัญญานันทาราม

           การสร้างลานหินโค้ง ลานธรรมกลางแจ้งประกอบด้วยต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นตามธรรมชาตินอกจากจะได้ต้นแบบจากสวนโมกขพลารามแล้วนั้น  จากพระพุทธประวัติ  พระพุทธองค์ทรงประสูติกลางดิน ตรัสรู้กลางดิน และปรินิพพานกลางดิน  ทรงสอนธรรมใต้ร่มไม้              

           เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วัดปัญญานันทารามจึงสร้างพระพุทธรูป ประดิษฐาน ณ ลานหินโค้ง    เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล  โดยใช้ศิลปแบบร่วมสมัยมีต้นแบบจากพระพุทธรูปสมัยคันธาระ ปางปฐมเทศนา ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายคน เช่น ไม่มีพระเกตุมาลา จีวรเป็นริ้วแบบของจริง มีสัดส่วน ความงดงามตามธรรมชาติของคนธรรมดา

           พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกขึ้น แสดงลักษณะปางทรงแสดงธรรม “วิตรรกมุทรา” โดย จีบพระอังคุฐ (นิ้วโป้ง) กับพระดัชนี (นิ้วชี้) เป็นรูปวงกลม ซึ่งหมายถึง สุญญตา หรือ ธรรมจักร คือ การแสดงธรรม

 
 

ทรงแสดงธรรม พระหัตถ์ขวาแสดงสุญญตา "ธรรมจักร" พระหัตถ์ซ้ายแสดงขันธ์ห้า "เบญจขันธ์"

           พระหัตถ์ซ้าย ยกขึ้นระดับพระอุระ (อก) ปลายนิ้วพระหัตถ์ตั้งขึ้น พระดัชนีข้างขวาชี้มาบรรจบกับพระมัชฌิมา (นิ้วกลาง) ข้างซ้าย แสดงเบญจขันธ์ (ขันธ์ห้า) รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

           ก่อนที่จะศึกษาความหมายของปริศนาธรรมจากพระพุทธรูปลานหินโค้ง  นั้นจึงใคร่ขอนำความรู้เรื่องสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา : พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มานำเสนอเป็นลำดับถัดไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: