Posted by: สิงห์ขาว | กุมภาพันธ์ 15, 2011

พระประธานประจำลานหินโค้ง

เล่าเรื่องพระประธานประจำลานหินโค้ง

                     

           หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้มอบหมายให้พระมหาสง่า สุภโร (ปัจจุบัน : พระปัญญานันทมุนี) พร้อมด้วยพระมหามานพ ปัญญาวชิโร พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ มาดูแลการก่อสร้างวัดปัญญานันทาราม พร้อมกับทำงานเผยแผ่พระศาสนา

            บ.เจ.ไอ. จำกัด โดยคุณอิฮารา ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น และดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานประติมากรรมจากไฟเบอร์กลาส – เรซิ่น ได้มีโอกาสรับฟังธรรมจากท่านพระครูปลัดศีลวัฒน์ (ปัจจุบัน : พระปัญญานันทมุนี) เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใส   จึงมีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปถวายวัดปัญญานันทาราม  จำนวน ๒ องค์   เพื่อนำมาประดิษฐานบริเวณลานธรรมกลางแจ้ง   โดยใช้วัสดุผสมพลาสติกเสริมแรง ที่เรียกว่า  “ไฟเบอร์กลาส” หรือ “เส้นใยแก้ว”   เมื่อแล้วเสร็จได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) รับมอบพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐาน ณ ลานหินโค้ง ๑ องค์   และสระน้ำ ๑ องค์

            ลานหินโค้ง  เป็นลานธรรมที่ประกอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ที่ให้ความร่มรื่นตามธรรมชาติ ใช้เป็นลานบุญ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆ  เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา -ออกพรรษา วันทอดกฐิน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร และเป็นสถานจัดภัตตาหารถวายพระภิกษุ-สามเณร   ลานหินโค้งจึงเป็นลานอเนกประสงค์ที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเสมอมา

            

             ต่อมาคณะทำงานพัฒนาวัดปัญญานันทาราม ได้ปรับปรุงขยายพื้นที่ลานหินโค้งให้มีอาณาบริเวณกว้างกว่าเดิม   เพื่อรองรับกิจกรรมและต้อนรับคณะญาติโยมซึ่งมีจำนวนมากขึ้น  

             เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) และ ธรรมสมโภช ๑๐๐ ปี ชาตกาลพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ได้มอบหมายให้ อาจารย์บุญพาด  ฆังคะมะโน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ออกแบบและปั้นพระพุทธรูปประจำวัดปัญญานันทาราม ประดิษฐาน ณ ลานหินโค้ง  ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๘ นิ้ว  โดยมีต้นแบบจากพระพุทธรูปในสมัยคันธาระ ปางปฐมเทศนา  ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายคน เช่น ไม่มีพระเกตุมาลา จีวรเป็นริ้วแบบของจริง มีสัดส่วน ความงดงามตามธรรมชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นพุทธบูชาแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป  

  

          และในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี แด่พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) ๖ มีนาคม ๒๕๕๔   คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเททองหล่อพระประธาน ประจำลานหินโค้ง             

         จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานประจำลานหินโค้ง วัดปัญญานันทาราม ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.  โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นองค์ประธาน

             

Advertisements

Responses

  1. ขอบคุณมากครับ สำหรับบทความดีๆ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: