Posted by: สิงห์ขาว | พฤษภาคม 22, 2010

ข่าวพระมหาสมโภช

ข่าวจากวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดม่าร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย แจ้งว่า ดร.พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ เจ้าอาวาส ซึ่งอาพาธด้วยโรคมะเร็งตับ ได้มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา  13น. 26 นาที ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา

สำหรับประวัติพระมหาสมโภช ที่ท่านได้บันทึกไว้ในวิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มีดังนี้

ชื่อ : พระมหาสมโภช ฉายา ฐิติญาโณ

นามสกุล : ศรีพันธ์

การศึกษา : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธม.(ปรัชญา)

เกิด :  15 สิงหาคม 2505 จังหวัดนครราชสีมา

เป็นบุตรของ นายเสริม – นางดอกไม้ ศรีพันธ์

บรรพชาสามเณร เมื่อ พ.ศ.2516 โดยมีพระครูเสถียรพิริยคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์  ณ วัดนาใหญ่ อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.2526 ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีพระราชโมฬี เป็นพระอุปัชฌาย์

จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2529 (รุ่นที่ 33 ภาคฤดูร้อน 3 ปี)

เคยเป็นอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นครราชสีมา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายธุรการ ระหว่าง พ.ศ.2529-2530

จบปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 ด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก

ในปี 2532 ย้ายมาสังกัดวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ตามคำชักชวนของ พระมหาสง่า สุภโร เพื่อสนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และทำหน้าที่เลขานุการศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ในปี 2533  และได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดปัญญานันทาราม และร่วมสร้างวัดปัญญานันทาราม ในปี 2537 อันเป็นยุคเริ่มต้นร่วมกับ พระมหาสง่า สุภโร (ปัจจุบัน: พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม) และ พระมหามานพ ปญฺญาวชิโร โดยท่านทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกวัด

ต่อมา ในปี 2538 ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1 และเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธธรรม รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวัดในอุปถัมภ์ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ

พระมหาสมโภชจบการศึกษา Ph.D. จากมหาวิทยาลัยยู ออฟ เวสต์  เมื่อ 9 มีนาคม 2553

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมา รัฐแคลิฟอร์เนีย

มรณภาพ เวลา 13.26 น. วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2553 สิริอายุ 48 ปี พรรษา 27

โทรศัพท์ วัดรัตนปัญญา : 951 245-1399

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: