Posted by: สิงห์ขาว | เมษายน 23, 2010

สมเด็จพระพุฒาจารย์ยกย่อง“หลวงพ่อปัญญา”

สมเด็จพระพุฒาจารย์
ยกย่อง
“หลวงพ่อปัญญา”

หมายเหตุ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ให้โอวาทตอนหนึ่งในพิธีมอบรางวัลให้แก่วัดที่มีรูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมดีเด่น ในโครงการนำร่องการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่หอประชุมพุทธมณฑล
เมื่อ ๒๕๔๗

“…..วัดดีเด่น ๖ วัดมีดังนี้ วัดจองคำ จ.ลำปาง, วัดสะเรียง จ.นครศรีธรรมราช, วัดอนงคาราม กทม., วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี, วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี และวัดตะโหมด จ.พัทลุง รวมทั้งประกาศเกียรติคุณดีเด่นวัดในโครงการอีก ๕๖ วัด
 

หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณปัญญานันทะ ที่มีอายุเกือบจะ ๑๐๐ ปี ท่านก็อุตส่าห์มา ท่านก็มารับโล่ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ที่อายุเลย ๘๐ ไปแล้วก็มี เช่น พระโพธิวรญาณ เจ้าอาวาสวัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ลำพังของสังขารนั้นมาไม่ได้แล้ว แม้แต่หลวงพ่อปัญญานันทะ แต่ว่าจิตใจที่รับต่อคุณประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและพระศาสนานั้นสูงส่ง สามารถนำร่างกายที่อ่อนแรงลงแล้วนั้นมาสู่ที่ประชุมนี้ได้ น้ำใจเช่นนี้ทราบกันดีว่าควรแก่การบูชาอย่างยิ่ง

ในฝ่ายบรรพชิตนี้ทราบกันชัดเจนดีว่า โลกรุ่มร้อน ไม่ใช่รุ่มร้อนเฉพาะเวลานี้ แต่รุ่มร้อนมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมเพื่อความดับร้อนของโลก แล้วก็ทรงดับร้อนของชาวโลกหลังจากการตรัสรู้แล้วถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เราทั้งหลายได้เกิดมาในยุคนี้ มองไปก็เหมือนจะเห็นว่าโลกร้อนยิ่งขึ้น แต่ความจริงนั้นก็ร้อนเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าสิ่งทั้งหลายที่จะสุมให้ร้อน มีลักษณะมากขึ้นตามวิวัฒนาการของโลก จึงเหมือนกับว่าเพิ่มความร้อนให้มากขึ้น

ทุกท่านทราบดี โดยเฉพาะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณปัญญานันทะว่า โลกร้อนไม่ใช่เพราะเหตุอื่น เพราะเรามัวแต่ถือว่า ของเรา ของเขา เป็นของฉัน เป็นของคุณ ไม่สามารถที่จะปลงใจลงไปได้ ว่าเราทำอะไร เพื่ออะไร เมื่อยึดติดอยู่ด้วยฉากกั้นเล็กๆ ที่สร้างขึ้นเองนั้น ก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างใหญ่ไปได้ บางทีก็สะดุดหยุดลง
ท่านทั้งหลายสามารถพังทลายความรู้สึกดังที่กล่าวได้ แล้วร่วมกันบำเพ็ญคุณประโยชน์ตามที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระพุทธประสงค์ว่า เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขอนุเคราะห์ชาวโลกเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่มุ่งหมายอื่น ส่วนได้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตนเองเป็นแต่เพียงเล็กน้อย ไม่นานก็จากกันไป แต่ว่าสิ่งที่โลกต้องการอย่างยิ่ง คือ ทำอย่างไรจึงจะให้ความร้อนลดเบาบางลงไป ที่จะให้หมดนั้นไม่ได้ แต่ต้องช่วยกันเพื่อให้ลดน้อยลงไป ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น

น่าชื่นใจว่าทุกท่านได้ทำลายฉากกั้นที่สร้างขึ้นมาด้วยตนเองว่าของฉัน ไม่ใช่ของฉัน และก็ทำร่วมกันโดยไม่รู้สึกตัว รวมแล้วก็คือ คุณประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและพระศาสนา ดับความร้อนของคนในประเทศ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ความร้อนเพราะไม่ได้เรียนหนังสือบ้าง ความร้อนเพราะไม่รู้เรื่องอะไรบ้าง ก็ช่วยดับกันไป เป็นจุดเล็กบ้างใหญ่บ้าง
ถ้าเราทั้งหลายมีความร่วมแรงร่วมใจในลักษณะเดียวกันดังกล่าว เราจะภูมิใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ข้อนี้แล้ว หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทะ ทำมาเป็นเวลาเกือบ ๑๐๐ ปี บำเพ็ญมายาวนาน ไม่ได้เคยเรียกร้องอะไรเลย แม้แต่สมณศักดิ์ แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังคงบำเพ็ญประโยชน์ ยังได้สร้างขยายเครือข่ายออกไป เช่น วัดปัญญานันทาราม เป็นต้น
ขอย้ำว่าที่น่าดีใจยิ่งคือ เราสามารถพังทลายฉากกั้นที่เราสร้างขึ้นเอง คือการเห็นว่าของฉัน ของคุณ แต่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาติ บ้านเมือง แก่พระศาสนา เพื่อดับร้อนของประเทศ ของโลก ตามพระพุทธประสงค์ เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

ขอให้ท่านผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ที่มีพรรษายุกาลยังน้อยเพิ่มความขวนขวายมากยิ่งขึ้น แม้แต่พระต่างประเทศจากวัดป่านานาชาติก็ยังมารับโล่ด้วย แสดงให้เห็นว่า ไม่ได้ถือว่าเป็นคนประเทศไหน แต่ถือว่าเป็นคนบำเพ็ญประโยชน์ดับทุกข์ ดับร้อนของโลก ด้วยการให้การศึกษาทำให้เกิดความสว่าง และให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จะเป็นภัยเป็นโทษแก่ชีวิตของตนเอง
หากว่าฝ่ายบรรพชิตเรามีการเกาะกลุ่มกันให้เหนียวแน่น โดยไม่ถืออะไร อย่างที่หลวงพ่อปัญญานันทะท่านทำมา เราก็จะสามารถบำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปได้ และนั่นก็คือดับทุกข์ดับร้อนของประเทศชาติบ้านเมืองและของโลกกว้างใหญ่ออกไปนั่นเอง

ขอให้ได้มีความมั่นใจร่วมกันตามที่เราได้สวดปาฏิโมกข์ทุก ๑๕ ค่ำ ที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งไว้ว่า ให้ทำความรู้สึกร่วมกัน ไม่ใช่แยก และเราต้องไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน และสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือการดับทุกข์ ดับร้อนของคนในประเทศชาติบ้านเมืองและของโลก ด้วยการให้การศึกษา แนะนำตามหลักศาสนธรรม…”

คัดจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: