Posted by: สิงห์ขาว | เมษายน 15, 2010

สัมภาษณ์หลวงพ่อปัญญา

 บทความธรรมสมโภช ๙๙ ปี ปัญญานันทภิกขุ จาก ปัญญาสาส์นออนไลน์

สัมภาษณ์หลวงพ่อปัญญา โดย สัมภาษณ์โดย ไตรเทพ ไกรงู ตีพิมพ์ใน “คมชัดลึก” ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2545

 

 พระธรรมโกศาจารย์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

ท่านได้อุทิศชีวิตและร่างกายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา แม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมีอายุมากแล้ว แต่ท่านยังทำงานอย่างหนักและต่อเนื่อง ในการรณรงค์ให้ชาวพุทธไทย เป็นชาวพุทธที่แท้จริงโดยให้ละทิ้งจากความเชื่องมงาย และทำงานให้หนักและขยันยิ่งขึ้น ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเน้นเสมอในแก่นแท้ของพระศาสนา และความเข้าใจกันดี ระหว่างศาสนาอื่นๆ
หลังพ่อท่านได้ริเริ่มการปฏิวัติรูปแบบการเทศนาธรรมแบบดั้งเดิม มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรม ไม่ต้องถือคัมภีร์ใบลาน แต่พูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ กล้าพูดความจริงทุกกาล อันเป็นการดึงดูดประชาชนอย่างมากให้หันเข้าหาธรรมะ
ในตอนแรกๆ นั้นได้รับการต่อต้านอยู่มากเหมือนกัน แต่ต่อมาภายหลังการกระทำแบบนี้ กลับเป็นที่ยอมรับ ของประชาชนทั่วไปมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อประชาชนทราบข่าวว่า ท่านปัญญานันทภิกขุจะไปปาฐกถาธรรมในที่ใด ก็จะมีผู้ตามมาฟังกันเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดท่านจึงได้รับอาราธนา ให้เป็นองค์แสดงปาฐกถาธรรมในสถานที่ต่างๆ และออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ประจำอาทิตย์ต้นเดือน จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
 

 

ตอนนี้อายุ 91 ปี แล้ว ส่วนจะอยู่ถึง 100 ปีหรือไม่นั้นไม่แน่ เพราะสุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมตามอายุซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ ไปหาหมอบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นบางครั้งก็มีหมอมาดูแลถึงที่วัด

แล้วฉันข้าวได้ตามปกติอยู่หรือเปล่าครับ ?

ยังคงวันละ 2 มื้อ แต่ฉันได้น้อยกว่าปกติ ยังฉันเนื้อสัตว์อยู่ การฉันเนื้อสัตว์มีข้อถกเถียงกันไม่มีวันจบว่าบาปหรือไม่บาป อันนี้อาตมาคิด ว่ามันขึ้นอยู่กับเจตนา แม้ว่าสัตว์หลายชนิดเกิดมาเพื่อเป็นอาหาร แต่การกินก็ทำให้เกิดบาปได้เช่นกัน ถ้ากินด้วยความอร่อย กินด้วยความโลภ และกินด้วยความอยากก็บาป หากกินเพราะเห็นว่าเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงร่างกายก็ไม่บาป

อายุมากอย่างนี้ยังกลัวตายอยู่หรือเปล่าครับ ?

กลัวหรือไม่กลัวอยู่ที่เหตุการณ์พาไป ถ้าใครจะมาฆ่าฉันก็รักตัวกลัวอยู่เหมือนกัน เพราะฉันยังไม่อยากตาย แต่ถ้าถึงเวลาตายฉันก็ไม่กลัว ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่อาจกำหนดหรือรับรู้ล่วงหน้าได้

แล้วมี ส.ส. หรือรัฐมนตรี มาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าครับ ?

อย่าไปฝันเลย เขาไม่มาหาฉันเพราะฉันเขกกระบาลไม่เป็น ไม่มีน้ำมนต์ และของขลังก็ไม่มีให้ ส่วนมารับธรรมะอย่าไปพูดถึงเลย นักการเมือเดียวนี้ห่างไกลธรรมะกันหลายคนทำให้พระเทศชาติไม่เจริญ

กิจนิมนต์ยังเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ ?

ยังเยอะอยู่เหมือนเดิม แต่จะเลือกไปเฉพาะงานที่ใกล้ๆ วัดเท่านั้น เพราะเดินทางไกลๆ ไม่ไหวแล้ว

แล้วการเทศนาที่วัดทุกวันอาทิตย์ หลวงพ่อยังไหวหรือเปล่า ?

ฉันเทศนาทั้งที่วัดทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมากว่า 40 ปี แล้ว ส่วนใหญ่จะเทศสอนให้คนพ้นจากความโง่ อะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้อง ตอนนี้ไม่ได้ลงเทศนาแล้ว แต่ได้ให้พระลูกศิษย์เทศนาแทน

โครงการฝึกพระนักเทศน์ของหลวงพ่อก้าวหน้าอย่างไรครับ ?

ฝึกมาได้ 20 ชุดแล้ว ชุดละ 100 รูป ซึ่งได้ประสบความสำเสร็จพอสมควร ปีนี้หยุดฝึกเพราะสุขภาพไม่แข็ง

พระเทศนาดีไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรครับ ?

การเทศนาดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่พระฝ่ายเดียว หากต้องอยู่ที่คนฟังด้วยว่าชอบหรือไม่ ถ้าชอบก็ว่าดีไม่ชอบก็ว่าไม่ดี

ทำไมวัดบางแห่งเมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพลงจึงไม่มีใครไปทำบุญเหมือนในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ?

เพราะเจ้าอาวาสรูปที่มรณภาพนั้นไม่ได้สอนให้ลูกศิษย์ฉลาด

แล้วหลวงพ่อได้สอนลูกศิษย์ว่าอย่างไรบ้างครับ ?

ให้ลูกศิษย์เจริญตามรอยฉัน สืบทอดเจตนาโดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมะ ให้คนเข้าวัดเพราะธรรมะ อย่าให้คนเข้าวัดเพราะความโง่ เพราะอยากได้วัตถุมงคล ฉันไม่ได้ฝากฝังอะไรเพราะยังอยู่ หากฉันต้องไปก็ไม่เป็นหวงพระลูกศิษย์เก่งกว่าฉัน เขาสอบได้ถึงเปรียญ 9 ประโยค ซึ่งไม่ธรรมดา

มีอะไรที่หลวงพ่อยังไม่ได้ทำบ้างครับ ?

ก็ทำไปเรื่อยๆ ทำที่เรามีแรงจะทำได้ เพราะเราเกิดมาเพื่อรับใช้พระศาสนา ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง ให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจศาสนาที่แท้จริง ไม่ใช่สนใจแต่เปลือกนอกของพระศาสนา

หน้าที่สำคัญของพระมีอะไรบ้างครับ ?

หน้าที่ของพระนอกจะปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองแล้ว ยังต้องเทศนาสั่งสอนญาติโยมด้วย เป็นพระต้องสอนคนให้พ้นจากความโง่ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันพระมีแต่สอนให้คนโง่ คนเข้าใจศาสนาในทางที่ผิดๆ โดยเฉพาะสอนให้ยึดถือพระเครื่องมากกว่าที่จะสอนให้ยึดถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

พระที่สร้างพระเครื่องพระบูชารวมทั้งวัตถุมงคลผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่าครับ ?

ไม่ผิดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของพระ พระที่ทำเหรียญเป็นพระที่ยังไม่หมดกิเลสยังอยากได้สตางค์จากญาติโยม

ส่วนที่มีการอ้างว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไร ?

การสร้างพระเครื่องพระบูชาเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาแต่รูปภายนอก แต่ไม่ได้รักษาธรรมะ ส่วนที่บอกว่าแขวนพระแล้วขลังแขวนพระแล้วอยู่ยงคงกระพันนั้น อาตมาไม่เคยเห็นกับตา มีแต่เขาเล่าว่า มีแต่เขาพูดว่าเท่านั้น

ระหว่างพระเครื่องกับพระธรรม ทำไมคนถึงเลือกรับพระเครื่องก่อนครับ ?

เพราะคนยังมีความโง่อยู่ ยังขาดความเข้าใจว่าพระแท้พระปลอมคืออะไร ความโง่ของญาติโยมต้องโทษพระเป็นอันดับแรก พระส่วนมากเห็นชาวบ้านโง่อย่างไรก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านโง่อยู่อย่างนั้น

หลวงพ่อคิดจะออกเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกสักรุ่นหรือเปล่าครับ ?

ฉันไม่ออกอย่างแน่นอน หลังจากฉันตายไปก็ห้ามใครออกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนเคยมาขอทำเหรียญที่ระลึกหลายครั้ง แต่ก็ปฏิเสธไปเพราะฉันไม่ใช่พระบ้า ไม่อยากให้คนยึดถือในสิ่งโง่ๆ ในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีการทำรูปให้บูชากัน การทำเหรียญทำรูปบูชาเกิดขึ้นในระยะหลัง โดยเฉพาะในช่วงที่ศาสนาเสื่อมจากใจคน คนจึงยึดถือเอารูปเป็นหลัก ไม่ถือธรรมะเป็นหลักในเมืองไทยสมัยโบราณคนไทยต้องทำศึกกับพม่าตลอดเวลา พระจึงทำผ้าประเจียด ผ้ายันต์ และทำเหรียญ รวมเรียกว่าเครื่องรางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออกรบ แต่ในที่สุดแล้วทั้งพวกที่มีเครื่องรางและพวกที่ไม่มีเครื่องราง ต่างก็ต้องพบกับความตายทั้งสิ้น

ขนาดพระระดับสมเด็จยังออกเลยทำไมหลวงพ่อจึงไม่ออกบ้าง ?

เมืองไทยเราพระระดับสมเด็จที่โง่ๆ หลายรูป ความโง่ไม่ได้อยู่ที่พระเล็กพระน้อยเท่านั้น พระผู้ใหญ่ก็โง่ได้เหมือนกัน ในทางโลกเช่นกันอย่าว่าชาวบ้านโง่อย่างเดียว คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลหลายคนก็โง่ ส่วนพระที่ไปร่วมพิธีปลุกเสกก็เป็นพระปัญญาอ่อน ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการร่วมประชุมของพระปัญญาอ่อน โดยผู้จัดก็ปัญญาอ่อน ผู้ไปร่วมพิธีก็ปัญญาอ่อน ไปเสกดินให้เป็นพระได้อย่างไร มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ

ทุกวันนี้มีทั้งพระออกของขลัง พระดูหมอ พระพรมน้ำมนต์ ฯลฯ หลวงพ่อคิดเห็นว่าอย่างไรครับ ?

ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากความโง่และความโลภของพุทธบริษัท ขณะเดียวกันพระก็ไม่สอนในสิ่งที่ฉลาด สรุปว่าทั้งพระและฆราวาสโง่พอๆ กัน

พระนอกรีตเกิดจากอะไรครับ ?

เกิดจากความบกพร่องของคณะสงฆ์ที่ไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ยังมีพระผู้ใหญ่โง่ๆ อยู่หลายรูป การนิมนต์พระไปเจิมเรือบินพรมน้ำมนต์ไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นเกิดสิริมงคล เพราะความเป็นสิริมงคลนั้น เกิดจากการปฏิบัติของคนๆ นั้น สู้เอาธรรมะไปใช้ไม่ได้เป็นสิริมงคลมากกว่าน้ำมนต์ เป็นสิริมงคลมากกว่าการเจิมหลายเท่า

หลวงพ่อเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่า ?

ฉันไม่เคยเห็น ส่วนคนที่อ้างว่าเคยเห็นผีนั้นแสดงว่าคนๆ ยังโง่อยู่ ยิ่งคนที่นับถือผีนับถือเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งเป็นคนเข้าไปกันใหญ่

หลวงพ่อคิดจะออกเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกสักรุ่นหรือเปล่าครับ ?

ฉันไม่ออกอย่างแน่นอน หลังจากฉันตายไปก็ห้ามใครออกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนเคยมาขอทำเหรียญที่ระลึกหลายครั้ง แต่ก็ปฏิเสธไปเพราะฉันไม่ใช่พระบ้า ไม่อยากให้คนยึดถือในสิ่งโง่ๆ ในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีการทำรูปให้บูชากัน การทำเหรียญทำรูปบูชาเกิดขึ้นในระยะหลัง โดยเฉพาะในช่วงที่ศาสนาเสื่อมจากใจคน คนจึงยึดถือเอารูปเป็นหลัก ไม่ถือธรรมะเป็นหลักในเมืองไทยสมัยโบราณคนไทยต้องทำศึกกับพม่าตลอดเวลา พระจึงทำผ้าประเจียด ผ้ายันต์ และทำเหรียญ รวมเรียกว่าเครื่องรางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออกรบ แต่ในที่สุดแล้วทั้งพวกที่มีเครื่องรางและพวกที่ไม่มีเครื่องราง ต่างก็ต้องพบกับความตายทั้งสิ้น

ขนาดพระระดับสมเด็จยังออกเลยทำไมหลวงพ่อจึงไม่ออกบ้าง ?

เมืองไทยเราพระระดับสมเด็จที่โง่ๆ หลายรูป ความโง่ไม่ได้อยู่ที่พระเล็กพระน้อยเท่านั้น พระผู้ใหญ่ก็โง่ได้เหมือนกัน ในทางโลกเช่นกันอย่าว่าชาวบ้านโง่อย่างเดียว คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลหลายคนก็โง่ ส่วนพระที่ไปร่วมพิธีปลุกเสกก็เป็นพระปัญญาอ่อน ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการร่วมประชุมของพระปัญญาอ่อน โดยผู้จัดก็ปัญญาอ่อน ผู้ไปร่วมพิธีก็ปัญญาอ่อน ไปเสกดินให้เป็นพระได้อย่างไร มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ

ทุกวันนี้มีทั้งพระออกของขลัง พระดูหมอ พระพรมน้ำมนต์ ฯลฯ หลวงพ่อคิดเห็นว่าอย่างไรครับ ?

ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากความโง่และความโลภของพุทธบริษัท ขณะเดียวกันพระก็ไม่สอนในสิ่งที่ฉลาด สรุปว่าทั้งพระและฆราวาสโง่พอๆ กัน

พระนอกรีตเกิดจากอะไรครับ ?

เกิดจากความบกพร่องของคณะสงฆ์ที่ไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ยังมีพระผู้ใหญ่โง่ๆ อยู่หลายรูป การนิมนต์พระไปเจิมเรือบินพรมน้ำมนต์ไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นเกิดสิริมงคล เพราะความเป็นสิริมงคลนั้น เกิดจากการปฏิบัติของคนๆ นั้น สู้เอาธรรมะไปใช้ไม่ได้เป็นสิริมงคลมากกว่าน้ำมนต์ เป็นสิริมงคลมากกว่าการเจิมหลายเท่า

หลวงพ่อเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่า ?

ฉันไม่เคยเห็น ส่วนคนที่อ้างว่าเคยเห็นผีนั้นแสดงว่าคนๆ ยังโง่อยู่ ยิ่งคนที่นับถือผีนับถือเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งเป็นคนเข้าไปกันใหญ่

คนเราตายแล้วไปไหนครับ ?

ทำไมถามโง่ๆ แบบนี้

คนเราตายแล้วก็ต้องไปป่าช้า ไปเมรุ นะซิ

คนที่บอกว่าตายแล้วไปสวรรค์หรือไปนรกนั้นบอกไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจ อย่างที่เขาพูดว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ ทั้งอกและใจมันก็อยู่บริเวณเดียวกันแสดงว่าสวรรค์และนรกก็อยู่ที่เดียวกัน คนที่คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปอยู่สวรรค์ ส่วนคนที่คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ใจชั่ว เมื่อตายไปแล้วก็ตกนรก ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆ คือเราต้องทำชาตินี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกัน

ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญครับ ?

ทำบุญให้เป็นประโยชน์ ให้ทานให้เป็นประโยชน์ เช่น สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล ส่วนการปล่อยนก ปล่อยปลา และปล่อยเต่านั้นได้บุญนิดหน่อยเพียงทำให้เกิดความสบายใจในขณะที่ทำเท่านั้น แต่เบื้องหลังแล้วเป็นการส่งเสริมเป็นการทรมานสัตว์ เป็นเรื่องไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเขาต้องจับปลา จับนก และจับเต่ามาจากธรรมชาติมาขังไว้เพื่อรอให้คนมาซื้อ เรายิ่งซื้อมากเท่าไรเขาก็ยิ่งจับมาขายมากเท่านั้น เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่ทุจริตมากเท่านั้น

สร้างวัดใหญ่ โบสถ์โตๆ ได้บุญมากหรือเปล่า ?

ได้บุญมากหรือน้อยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่ทำบุญและก็ไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่ของศาสนสถาน พระใหญ่ เจดีย์ใหญ่ โบสถ์ใหญ่ ฉันไม่คิดสร้าง แต่คิดจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาลัยสงฆ์ โรงพยาบาล พวกที่สร้างเป็นพวกที่บ้าวัตถุเพื่อให้ได้ยศ พระบางรูปหวังเพื่อให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ให้สูงมากยิ่งขึ้น

จริงๆ แล้วการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ควรพิจารณาจากอะไร ?

ฉันเคยไปนั่งพิจารณาการเลื่อนสมณศักดิ์ในฐานะรองเจ้าคณะภาค ทำให้ได้รู้ว่าพระผู้ใหญ่พิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์จากสิ่งโง่ๆ พิจารณาโดยดูจากวัตถุที่พระสร้างเป็นหลัก พระบางองค์ไม่ควรได้เลื่อนสมณศักดิ์แต่ก็ได้เลื่อน พระบางองค์ก็ไม่ควรเป็นสมาชิกเถระสมาคมเสียด้วยซ้ำ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วควรพิจารณาว่าพระรูปนั้นๆ เทศนาคนได้มากน้อยเพียงใด ได้สอนธรรมะให้คนฉลาดขึ้นบ้างหรือเปล่า คนในหมู่บ้านใกล้วัดนั้นดีขึ้นบ้างหรือไม่ ทำคนให้มีธรรมะได้มากน้อยเพียงใด วัดใดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใกล้วัด เจ้าอาวาสวัดนั้นไม่ควรได้เลื่อนสมณศักดิ์

แล้วหลวงพ่อได้เลื่อนสมณศักดิ์เพราะอะไรครับ ?

ถ้าให้เถระสมาคมพิจารณาฉันคงไม่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เพราะฉันมีนโยบายสร้างคนแต่จะไม่สร้างวัตถุสิ่งของ ในขณะที่เถระสมาคมเขาพิจารณาจากการสร้างศาสนสถานเป็นหลัก และฉันก็ไม่เคยสร้างอะไรที่ใหญ่โตแข่งกับวัดอื่นๆ ที่ฉันได้มาเพราะในหลวงพิจารณาให้เป็นพิเศษฉันจึงได้สมณศักดิ์ทุกวันนี้

ความขัดแย้งของพระเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ?

ชาวบ้านทะเลาะกันเราว่าโง่แล้ว พระซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อมาขัดแย้งกัน ยิ่งโง่เข้าไปกันใหญ่ แสดงว่าไม่ได้ศึกษาธรรม ไม่น่าจะบวชเป็นพระอีกต่อไป ความขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดจากความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่อำนาจ เรียกรวมว่าเกิดจากพระที่ยังมีกิเลสครอบงำอยู่

พระหนุ่มปกครองพระแก่หลวงพ่อมีความเห็นว่าอย่างไรครับ ?

เห็นด้วยเพราะคนหนุ่มหัวคิดว่องไวก้าวหน้า แต่ต้องพิจารณาแต่งตั้งพระหนุ่มให้ดี วันก่อนมีคนเคยให้เซ็นชื่อสนับสนุนขอให้ตั้งกระทรวงศาสนา แต่ฉันไม่เซ็นให้ การตั้งกระทรวงศาสนาไม่ได้ทำให้ศาสนาพุทธเจริญขึ้น ศาสนาพุทธจะเจริญขึ้นมันอยู่ที่คน กระทรวงศาสนาไม่ใช่เรื่องจำเป็น พระต้องช่วยตัวเองให้มากอย่าพึ่งรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ส่วนใครที่คิดจะถอดวิชาพระพุทธศาสนาออกจากตำราเรียนยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่

ทุกวันนี้มีศาสนาอื่นเข้ามาจำนวนมากแสดงว่าศาสนาพุทธเสื่อมลงหรือเปล่า ?

-เป็นบ้างนิดหน่อย เพราะว่าพระไม่ได้สอนให้คนรู้จักแก่นของพระศาสนาอย่างแท้จริง ในขณะที่คนไทยคิดว่าของใหม่ดีกว่า การอ้อนวอนการขอร้องให้พระเจ้าช่วยดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความเพียรพยายามของตัวเอง

สุดท้ายนี้หลวงพ่อมีอะไรจะฝากลูกศิษย์และญาติโยมบ้างครับ ?

ให้โยมทุกคนเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดพระศาสนา ฟังเทศน์ใครๆ ก็นั่งฟังได้ ส่วนการนำคำเทศนาสั่งสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ค่อยมีใครทำกัน

 

 

จาก : ขอบคุณ บทสัมภาษณ์ ดี ๆ จาก เนชั่นสุดสัปดาห์.. เปิดมุมมองข่าวเพื่อคนออ

โอ้ดวงแก้ว….แห่งแสงธรรม….
พุทธพจน์….ที่น้อมนำ….
ปลดทุกข์เขลา….เหล่าประชา….
อุทิศตน….อุทิศกาย….
เพื่อพระพุทธ….ศาสนา….
สั่งสอน….ปวงประชา….
สำนึกซึ้ง….แก่นพระธรรม….
จริยะ….ท่านงดงาม….
สมรูปนาม….แห่งองค์สงฆ์….
ความดี….จะดำรง….
แม้ละร่าง….สังขารไป….
คำสอน….ที่เทศน์สั่ง……
จะคงยัง…..สว่างไสว….
สร้างปัญญา….แก่ปวงไทย….
ท่านปัญญา…จอมทัพธรรม….
ขอบคุณ บทกลอน จาก คุณม้าน้ำ.


 สุขภาพของหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับ ?

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: