Posted by: สิงห์ขาว | กุมภาพันธ์ 27, 2010

วันมาฆบูชา : วันคุ้มครองโลก

โดย  พระปัญญานันทมุนี

การดำเนินชีวิตต้องมุ่งเน้นความสงบสุขตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา อยู่ที่ไหนไปที่ใดมีสภาวธรรมที่เรียกว่า  ระมัดระวัง  ตั้งใจ  ใคร่ครวญ จนก่อให้เกิดความสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์  จนกล่าวได้ว่าทุกสิ่งที่มีรอบตัวเราคือชีวิตเรา จึงไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนถือว่าเป็นความสุขในโลก

สิ่งที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ  คือ การยกระดับจิตให้สูงเข้าไว้ อย่าปล่อยให้จิตต่ำ  การยกจิตให้สูงก็คือการยกระดับจิตด้วยธรรมะ เช่น 

จะพูดอะไรต้องประกอบด้วยเมตตา  จะคิดอะไรต้องประกอบด้วยเมตตา  จะทำอะไรต้องประกอบด้วยเมตตา เป็นต้น  ก็จะทำให้ผู้นั้นได้สิ่งที่ควรได้ตามพระพุทธเจ้า  พระโพธิสัตว์  หรือผู้ที่สำคัญทั้งโลก  เพราะท่านเหล่านั้นมีจิตประกอบด้วยเมตตา  ดังนั้นเรายกจิตให้สูงจนพบคำว่า  นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง  นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

นับว่าเป็นการเกื้อกูลแก่โลกเมื่อแต่ละคนได้ฝึกหัดตนเอง  คนที่ฝึกตนแล้วรวมกันเป็นสังคม ก็จะนำมาซึ่งสันติสุขและสันติภาพซึ่งเป็นที่หวังของทุกคนในสังคม

แต่เราพบว่า  มีแต่ความหวังหรือต้องการแต่ยังขาดแนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้เกิดผลที่หวังไว้

ด้วยเหตุนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลาย   ที่มาประชุมกันวันนั้นแล้วได้รับพุทธโอวาท   เท่ากับว่าชาวโลกได้แบบอย่างแห่ง ความรักที่คุ้มครองโลก คือ  โอวาทปาฏิโมกข์ ชาวโลกได้ร่วมกันแสดงซึ่งความรักที่เทิดทูนบูชา  ที่ได้ร่วมกันกระทำให้เกิดขึ้นแล้วในโลกในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปีล่วงมาแล้ว  2553  ปี

ด้วยเหตุนี้ วันมาฆบูชา คือวันที่ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมกันเทิดทูนบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 1,250 รูป ด้วยการบูชาทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา มีการให้ทาน  รักษาศีล   เจริญภาวนา ทำประทักษิณ คือเวียนเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระปัญญาธิคุณ  และพระบริสุทธิคุณ ที่พระพุทธองค์ได้คุ้มครองโลก

เราทั้งหลายจึงได้เทิดทูนบูชาด้วยการปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์   ที่มีทั้งอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการ  ที่พระพุทธองค์ทรงพระกรุณาแก่ชาวโลก เราจึงร่วมกันเทิดทูนบูชา   “วันมาฆะ”  ถือว่าเป็นวันคุ้มครองโลก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: