Posted by: สิงห์ขาว | กุมภาพันธ์ 16, 2010

ชาวพุทธไม่ทิ้งกัน

ข่าวพระมหาสมโภช ฐิติญาโณ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา แคลิฟอร์เนีย อาพาธด้วยโรคมะเร็งตับขั้นสุดท้าย

พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ เป็นพระรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อปัญญานันทะ ให้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดปัญญานันทาราม และร่วมสร้างวัดปัญญานันทาราม ในปี ๒๕๓๗ อันเป็นยุคเริ่มต้นร่วมกับพระมหาสง่า สุภโร (ปัจจุบัน: พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม)และพระมหามานพ ปญฺญาวชิโร  โดยท่านทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกวัด

ต่อมา ในปี ๒๕๓๘ ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ และเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธธรรม สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวัดในอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมา รัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 20  มกราคม ที่ผ่านมา  มีอาการปวดท้องและอาเจียนออกมาอย่างแรง ตกเย็นประมาณทุ่มหนึ่ง เห็นว่าอาการคงจะอันตราย พระสงฆ์วัดรัตนปัญญาและญาติโยมจึงนำท่านส่งโรงพยาบาลริเวอร์ไซด์ และทราบจากหมอว่าเป็นมะเร็งในตับ อาการอยู่ในขั้นที่สี่

และท่านปฏิเสธที่จะรับการรักษาแบบเคมีบำบัด (Chemotherapy) ตามที่แพทย์เสนอ และจะขอออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่วัด เพื่อรับการรักษาตัวเองแบบชีวจิต โดยมีญาติโยมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ รับหน้าที่จัดหาอาหารชีวจิตเพื่อดูแลเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาต่อไป

อนึ่งในวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ท่านอาจารย์มหาสมโภช ฐิติญาโณ มีความปรารถนาจะทำบุญก่อนที่ความตายจะมาถึง โดยจะทำบูญมหาสังฆทานแก่พระภิกษุ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก จำนวน ๑๔๙ รูป เนื่องในวันเจริญมรณาสติ (ทำบุญลาตาย) ณ วัดรัตนปัญญา    และสำหรับเมืองไทย จะร่วมทำบูญมหาสังฆทานแก่พระภิกษุ สามเณรจำนวน ๙๙ รูป ในครั้งนี้ ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญมหาสังฆทานในครั้งนี้
หรือหากญาติโยมผู้จิตศรัทธาท่านใดประสงค์ร่วมบุญ ถวายปัจจัยทำบุญในครั้งนี้สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์

วัดปัญญานันทาราม  ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชนสาขาย่อยตลาดไท  หมายเลขบัญชี 152-0-04362-7

เมื่อโอนเงินกรุณาแจ้งผ่านจดหมายข่าวด้านล่างนี้ หรือเมล์แจ้งที่ watpanya@hotmail.com  เพื่อรวบรวมและส่งถวายให้ท่านดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้

สำหรับประวัติพระมหาสมโภช ฐิติญาโณ มีดังนี้

ชื่อพระมหาสมโภช ฉายา ฐิติญาโณ นามสกุล ศรีพันธ์ นธ.เอก ป.ธ.๓ พธม.(ปรัชญา) เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของ พระเสริม –  นางดอกไม้ ศรีพันธ์

บรรพชาสามเณรเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมีพระครูเสถียรพิริยคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์  ณ วัดนาใหญ่ อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร มีพระราชโมฬี เป็นพระอุปัชฌาย์

จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๙ (รุ่นที่ ๓๓ ภาคฤดูร้อน ๓ ปี)

เคยเป็นอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นครราชสีมา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายธุรการ ระหว่างพ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๓๐

จบปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๖ ด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก

ในปี ๒๕๓๒ ย้ายมาสังกัดวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ตามคำชักชวนของพระมหาสง่า สุภโร เพื่อสนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และทำหน้าที่เลขานุการศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ในปี ๒๕๓๓  และได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดปัญญานันทาราม และร่วมสร้างวัดปัญญานันทาราม ในปี ๒๕๓๗ อันเป็นยุคเริ่มต้นร่วมกับพระมหาสง่า สุภโร (ปัจจุบัน: พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม)และพระมหามานพ ปญฺญาวชิโร  โดยท่านทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกวัด

ต่อมา ในปี ๒๕๓๘ ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ และเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธธรรม สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวัดในอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมา รัฐแคลิฟอร์เนีย

เว็บไซต์ alittlebuddha.com รายงานถึงข่าวใหญ่ของวงการสงฆ์ไทยในอเมริกาครั้งนี้ว่า

พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา แคลิฟอร์เนีย อาพาธด้วยโรคมะเร็งตับขั้นสุดท้าย ปฏิเสธ “คีโม” เพื่อรับการรักษาแบบ “ชีวจิต” ที่วัด

จากการเปิดเผยขึ้นในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 18/2553 ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดม่าร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ เพราะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกะทันหัน จากอาการปวดท้องและอาเจียนอย่างรุนแรง 

ในวันที่ 20 ก่อนการเดินทางนั้น เกิดปวดท้องและอาเจียนออกมาอย่างแรง ตกเย็นประมาณทุ่มหนึ่ง เห็นว่าอาการคงจะอันตราย พระสงฆ์วัดรัตนปัญญาและญาติโยมจึงนำท่านส่งโรงพยาบาลริเวอร์ไซด์ และทราบจากหมอว่าเป็นมะเร็งในตับ อาการอยู่ในขั้นที่สี่ การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยจึงถูกตัดออกไปโดยปริยาย

ข่าวของเว็บไซต์ alittlebuddha ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของวัดไทย ลาส เวกัส ระบุ ข่าวระบุต่อไปว่า

พระมหามานพ ปญฺญาวชิโร พระอาวุโสในวัดรัตนปัญญา กล่าวว่า มีผู้หวังดีเสนอให้นำตัวเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา กลับไปรักษาตัวที่เมืองไทย แต่ช่วงนี้ยังไม่สามารถเดินทางได้ ทางคณะสงฆ์และญาติโยมจึงตกลงจะขอนำตัวท่านเจ้าอาวาสออกจากโรงพยาบาล เพื่อมาบำบัดด้วยวิธีแผนโบราณที่วัดรัตนปัญญา ยังหัวเราะพูดคุยได้สบายๆ ทั้งๆ ที่อาการอยู่ในขั้นสุดท้าย

‘ลูกศิษย์ปัญญานันทะซะอย่าง ไม่เคยกลัวตาย’ ท่านว่างั้น

ข่าวระบุ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า ซึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของพระมหาสมโภช ที่โรงพยาบาลริเวอร์ไซด์ เคาน์ตี เมื่อวันที่ 26 มกราคม เปิดเผยกับไทยทาวน์ฯ ว่า สภาพจิตใจของพระมหาสมโภชนั้นดีมาก สมเป็นพุทธบุตรที่บวชมานาน อีกทั้งสภาพร่างกายภายนอกนั้นดูแข็งแรงสดใส ไม่มีเค้าอาการอาพาธให้เห็นแม้แต่น้อย “เขาบอกว่ามีเวลาประมาณสองเดือน แต่ดูจากความสดชื่นของท่าน ไม่น่าจะเร็วแบบนั้น” ดร.พระมหาจรรยากล่าว และว่าเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา จะไม่รับการรักษาแบบเคมีบำบัด (Chemotherapy) ตามที่แพทย์เสนอ แต่จะขอออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่วัด เพื่อรับการรักษาตัวเองแบบชีวจิต โดยมีญาติโยมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ รับหน้าที่จัดหาอาหารชีวจิตเพื่อดูแลเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาต่อไป “วันนี้ (26 มกราคม) ท่านจะขอกลับ แต่หมอไม่อนุญาต เพราะจะสแกนกระดูก เชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะออกจากโรงพยาบาลได้” ดร.พระมหาจรรยากล่าว

ด้านพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ในฐานะรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เปิดเผยกับไทยทาวน์ฯ ว่า ทางสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้มีมติในที่ประชุมสมัชชาฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคมให้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือพระมหาสมโภชเท่าที่จะทำได้ “พระมหาสมโภช เป็นพระนักวิชาการ เป็นพระดี เป็นที่รักของพระผู้ใหญ่และเพื่อนๆ อีกทั้งมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพนับถือมากมาย ทราบว่ามีพระบางรูปเดินทางไปเยี่ยมท่านแล้ว เขาบอกว่ากำลังใจของท่านดีมาก ยังหัวเราะได้ อาตมาเองจะไปพรุ่งนี้ (27 มกราคม) เพื่อดูว่าจะช่วยเหลือดูแลกันอย่างไรได้บ้าง” เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส กล่าว

และว่าก่อนหน้านี้ พระมหาสมโภช เคยเล่าให้ฟังถึงอาการผิดปกติบางอย่างเช่นกัน แต่ไม่คิดว่าท่านป่วยด้วยโรคร้ายเช่นนี้ “เคยคุยกัน ท่านบอกว่าเวลาไปห้องน้ำมักจะนั่งนานผิดปกติ ก็บอกท่านว่าไม่ควรปล่อยไว้ เพราะในท้องเรามองไม่เห็น” ถามถึงสถานภาพทางการเงินของวัดรัตนปัญญา ซึ่งเป็นวัดไทยในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ฯ

พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ให้ความเห็นว่า ถึงวัดรัตนปัญญา จะมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพนับถือมากมาย แต่เชื่อว่าทางวัด ยังต้องการปัจจัยในการดูแลรักษาอาการป่วยของเจ้าอาวาส และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของวัดอีกไม่น้อย เพราะที่ดินของวัดยังต้องผ่อนส่งอีกส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 1 จากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี ก่อนเดินทางมาสร้างวัดรัตนปัญญา ในเมืองวิลโดม่าร์ ท่านเคยสังกัดวัดพุทธธรรม เมืองฮินส์เดล รัฐอิลลินอยส์ มาก่อน โดยขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เดอะ เวสท์ เมืองโรสมีด และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเวลาไม่นานนี้

วัดรัตนปัญญา ตั้งอยู่ที่ 34550 Orange St. Wildomar, CA 92595 โทรศัพท์ 951-245-1399.

หรือหากท่านใดประสงค์ร่วมบุญ ถวายปัจจัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาการอาพาธของท่านพระมหาสมโภช  สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์

วัดปัญญานันทาราม  ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชนสาขาย่อยตลาดไท  หมายเลขบัญชี 152-0-04362-7

เมื่อโอนเงินกรุณาแจ้งผ่านจดหมายข่าวด้านล่างนี้ หรือเมล์แจ้งที่ watpanya@hotmail.com  เพื่อรวบรวมและส่งถวายให้ท่านภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้

 

 

Advertisements

Responses

 1. ผมทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวานนี้ (๑๘ ก.พ.)
  นับเป็นข่าวร้ายแห่งปีของผมก็ว่าได้ เพราะหลวงพี่มหาสมโภช
  กับผม เราเป็น “พี่น้องร่วมพระอุปัชฌาย์เดียวกัน” คือ หลวงปู่ขุน
  หรือพระครูเสถียรพิริยคุณ หลวงพี่แก่กว่าผม ๒ ปี และบวชก่อน
  หลายปี หลวงพี่เป็นเนติบุคคลของผม เป็นแรงบันดาลใจให้ผม
  อยากไปเรียนบาลี และที่สำคัญหลวงพี่กับผมเรามีความศรัทธา
  ครูบาอาจารย์สายเดียวกัน คือ หลวงพ่อพุทธทาส และหลวงพ่อ
  ปัญญานันทะ แม้ว่าเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่หลวงพี่กับผม
  แทบไม่ได้เจอกันอีกเลย แต่ความเป็นพี่เป็นน้องมั่นคงเสมอ
  หากหลวงพี่บังเอิญได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ โปรดรับทราบด้วยว่า
  ยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งที่ขอเป็นกำลังใจ และขออาราธนาคุณ
  พระศรีรัตนตรัย ได้โปรดบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ บำบัดอาพาธ
  ของหลวงพี่ให้มลายหายไป ดำรงเบญจขันธ์ไว้ เป็นประโยชน์ต่อ
  พระพุทธศาสนา และศาสนิกชนชาวโลก ไปตราบนานเท่านาน เทอญ.

  ด้วยความเคารพและระลึกถึงอย่างยิ่ง
  “นายตะวัน” (อำนวย นาคกนิษฐ ป.ธ.๙)
  http://www.naaitawan.com
  http://www.suetawan.com

 2. กราบนมัสการท่านครับ
  ผมเณรเก้าะ วัดมหรรณพาราม กทม. เคยพำนักอยู่กุฏิเดียวกับท่านครับ และเคยเดินทางร่วมกับท่านไปที่ อ.สูงเนิน บ้านโยมห่อโยมแม่ท่าน

  ทราบข่าวท่านจากหนังสือพิมพ์ครับ ยังไงก็ขอให้ท่านอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ช่วยบันดาลให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้น อยู่เผยแพร่ศาสนาต่อไปครับ

  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

  นายพัฒยา จันดากูล

  http://www.artnana.com
  http://www.tiewrussia.com


หมวดหมู่

%d bloggers like this: