Posted by: สิงห์ขาว | พฤษภาคม 19, 2009

โรงเรียนพระราหุล

 

 

คลิกชมภาพเปิดโรงเรียนพระราหุล

 

 

หัวข่าว

พระปัญญานันทมุนี  (สง่า สุภโร)  เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม   เปิดเผยว่า  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นี้ ทางวัดได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระราหุล (แผนกสามัญศึกษา) วัดปัญญานันทาราม เป็นปีการศึกษาแรก   เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรได้มีโอกาสศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาตนให้สูงสุด  โดยจะเปิดการเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมปีที่ ๔  และจะมีพิธีปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒

            การที่วัดเข้ามารับหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคน ตามหลักการที่ว่า “ศาสน์ร่วมรัฐ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ”

ปรัชญาโรงเรียนพระราหุล “อัตตานัง  ทะมะยันติ  ปัณฑิตา : บัณฑิตย่อมฝึกตน”   อักษรย่อ  ร ว ป  ใช้ ศิรประภา หรือ พระเกตุ ๗  ยอด  หมายถึง  ปัญญา เป็นตราประจำโรงเรียน มีความหมายว่าพัฒนาพุทธบริษัท  เข้าถึงพระรัตนตรัย  มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำ  มีพระธรรมเป็นแผนที่  มีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาผู้เรียน ตามหลัก “ไตรสิกขา” โดยมี “โพชฌงค์”  เป็นแกนนำ

 

พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระราหุล  ได้กล่าวเสริมว่า  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร ที่มีความพร้อมเข้ามาศึกษาและปฏิบัติที่วัดปัญญานันทาราม และต้องศึกษาทั้งสายบาลี สามัญ และนักธรรม โดยมีตารางสอนดังนี้ จันทร์ – พุธ เช้าเรียนนักธรรม บ่ายเรียนบาลี – แนะแนว – พื้นฐานอาชีพ – บำเพ็ญประโยชน์  หลังทำวัตรเย็นเรียน-ทบทวนบาลี

วันพฤหัส – เสาร์ เช้า-บ่าย เรียนสายสามัญ หลังทำวัตรเย็นเรียน-ทบทวนบาลี  ส่วนวันอาทิตย์เช้า ร่วมกิจกรรมวัดวิถีพุทธ บ่ายมีการเรียนตามปกติ

อาจารย์ผู้สอนจะมีทั้งพระภิกษุ และฆราวาสเป็นอาจารย์ประจำ โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อจบแล้วมีศักดิ์และสิทธิเหมือนโรงเรียนของรัฐ และสามารถศึกษาในระดับสูงต่อไปได้

ฝ่ายบริหาร-วิชาการโรงเรียนพระราหุล

พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)    (นธ.เอก , ปธ.๓ , พธ.ม. (ปรัชญา) ) ผู้รับอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระมหาสมพงษ์  กนฺตธมฺโม (นธ.เอก , ปธ.๗ , วศ.บ.(เคมี)) พระอาจารย์ใหญ่

พระสุวัฒน์ สนฺติกโร  (นธ.เอก , สส.ม.)  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

พระมหาเกษม ปริธมฺโม   (นธ.เอก , ปธ.๖ , ปวช.)   ฝ่ายปกครอง

Advertisements

Responses

  1. โอ้ยอยากเป็นครูจังต้องทามไงละค่ะ
    คือเรียนจบปวส.กำลังศึกษาต่อป.ตรี
    สายบัญชี แล้วจะเป็นครูได้หรือป่าวค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: