Posted by: สิงห์ขาว | มกราคม 27, 2009

รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๒

รับสมัครนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๑๔/๒๕๕๒
เปิดรับสมัครนักเรียนอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี

ที่มีความตั้งใจจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดี
มีความกตัญญูตามอย่างสามเณรราหุล
เข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๑๔/๒๕๕๒

กำหนดการ
รับสมัคร-ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
(เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.)
สอบท่องขานนาค วันเสาร์-อาทิตย์
ที่ ๗,๘,๑๔,๑๕,๒๑,๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒
มอบตัวเข้าอยู่วัด วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
พิธีปลงผมนาค วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒
พิธีบรรพชา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒
พิธีลาสิกขา วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒
หลักฐานในการสมัคร
๑. สำเนาสูจิบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๒ ใบ
หมายเหตุ วันรับสมัคร วันมอบตัว วันบรรพชา และวันลาสิกขา
. ใส่ชุดนักเรียน

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๙๐๔-๖๑๐๑-๒ ๐-๒๙๐๔-๖๐๖๕

Dowload รายละเอียดได้ ที่นี่

ใบทดสอบท่องขานนาก

กำหนดการบรรพชาสามเณรวัดปัญญานันทาราม ประจำปี ๒๕๕๒

Advertisements

Responses

  1. อยากร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพบรรพชาเณร จะติดต่อหรือร่วมทำบุญโดยวิธีใดได้บ้างครับ

    • โทรศัพท์สอบถามแจ้งความประสงค์ ได้ที่หมายเลข 029046065 029046101 ถึง 2
      อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: