Posted by: สิงห์ขาว | มิถุนายน 24, 2008

อยู่อย่างไทย

บูชาหลวงพ่อ

อยู่อย่างไทย โดย หลวงพ่อปัญญานันทะ (๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ วัดปัญญานันทาราม : อบรมข้าราชการตำรวจ “ค่ายคุณธรรม”)


เราเป็นไทยต้องอยู่อย่างเป็นพุทธะ พุทธะหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าอยู่อย่างผู้รู้ อยู่อย่างผู้ตื่น อยู่อย่างผู้เบิกบานแจ่มใส ในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ชาวพุทธเราจะต้องเป็นคนตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้าต้องท่องไว้ทุกวัน ตื่นเช้าต้องพูดกับตัวเองว่า ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า ตื่นตัว หมายความว่าเป็นผู้พร้อมที่จะทำหน้าที่ ใครมีหน้าที่อะไร หน้าที่นั่นแหละเป็นงานของเรา เป็นธรรมะของเรา

ธรรมมะแปลตามตัวว่าหน้าที่ หน้าที่ใคร มีหน้าที่อะไร คิดถึงหน้าที่นั้น รักหน้าที่อันนั้น ขยันในหน้าที่นั้นเอาใจใส่ในหน้าที่นั้น ทำหน้าที่นั้นให้ถูกต้อง การทำหน้าที่ให้ถูกต้องเรียกว่าเราประพฤติธรรม แต่ถ้าเราทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ก็เรียกว่าเราไม่ประพฤติธรรม เมื่อเราไม่ประพฤติธรรม ธรรมะก็จะทิ้งเราไม่รักษาเรา ไม่คุ้มครองเรา เราก็ตกอยู่ในสภาพลำบาก มีความทุกข์ มีความเดือดร้อนใจด้วยประการต่าง ๆ เพราะเราทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง

ทางพุทธศาสนาสอนว่า ทุกคนจงทำหน้าที่ให้ถูกต้อง เมื่อเราทำหน้าที่ถูกต้อง ทุกอย่างเรียบร้อย ถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้อง ทุกอย่างเรียบร้อย แต่ถ้าเราทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ก็มีความบกพร่องเกิดขึ้นในชีวิต เมื่อความบกพร่องเกิดขึ้น เราก็มีความทุกข์ มีความเดือดร้อนใจ เวลามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจ ก็ยังไม่แสวงหาปัญญา ยังมีความโง่ครอบงำจิตใจอยู่ คือไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรไม่รู้ว่าเหตุมันอยู่ที่ไหน ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้ แล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร นี่คือความโง่ชนิดหนึ่งในทางพุทธศาสนา แต่ถ้าเราเรียนรู้ เรารู้ว่าทุกข์คืออะไร มันเกิดจากอะไรทุกข์แก้ได้ แก้ได้โดยวิธีใด เราก็สามารถจะแก้ไขปัญหานั้นได้ เป็นชาวพุทธต้องฉลาดในขบวนการของชีวิต คือต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น อะไรตั้งอยู่ในใจของเรา สิ่งนั้นมันคืออะไร มันเกิดจากอะไรและเราควรจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไร

ตามปกติคนไทยเรานั้น พูดอย่างตรงไปตรงมา มีความโง่มาก โง่หลายเปอร์เซ็น ความโง่อันนั้นคือไม่รู้จักพุทธศาสนา ไม่เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีความเชื่อที่ถูกต้อง ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่มีความเชื่อเหลวไหล เป็นความเชื่อแบบไสยศาสตร์ แบบโง่ๆ งมงาย

พระสงฆ์องค์เจ้าก็มีไม่ใช่น้อยที่มีความโง่ ความงมงาย ไม่สอนพุทธศาสน์ให้แก่ประชาชน แต่ว่าสอนไสยาศาสตร์ พวกเรานี่ชอบ ตำรวจนี่ชอบพระปัญญาอ่อน พระที่สอนไสยาศาสตร์ ชอบไปให้หาไปให้พระเขกกบาล ให้พระถ่มน้ำลายรดหัว ยิ่งทำก็ยิ่งโง่ โง่ทั้งผู้ทำและผู้ถูกทำ อะไรมันไม่ดีขึ้น แต่ส่งเสริมกันอย่างนั้น.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: