Posted by: สิงห์ขาว | มิถุนายน 23, 2008

นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา

บูชาหลวงพ่อ

นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา ตอบปัญหาโดย หลวงพ่อปัญญานันทะ (๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ วัดปัญญานันทาราม : อบรมข้าราชการตำรวจ “ค่ายคุณธรรม”)


นิพพานไม่ใช่อัตตา สอนว่านิพพานเป็นอัตตาสอนผิด ผิดอย่างลึกด้วยแหละ ไม่ใช่ผิดน้อย ๆ ผิดชนิดตัดยอดมันเลย เหมือนต้นมะพร้าวต้นนี้มันเราตัดยอดทิ้งเลย ไม่มีทางขึ้นอีกเลย มันเป็นเรื่องศาสนาอื่น เป็นเรื่องศาสนาพราหมห์ เป็นฮินดู เพราะฮินดูถือว่ามีตัวถาวร มีวิญญาณถาวร ออกจากร่างนี้ไปร่างโน้น จนกระทั่งมันบริสุทธิ์แล้วก็ไปรวมกับตัวใหญ่ เรียกว่า ปรมัตมัน เป็นตัวใหญ่ อยู่อย่างถาวร พุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้น
พระพุทธศาสนาสอนว่า ชีวิตร่างกายของเรานี้ เป็นของประสม ไม่ใช้ของแท้ มันรวมตัวกันเข้า อาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้เกิด เกิดแล้วก็ได้รับการปรุงแต่ง จากวัตถุธาตุจากที่เรากิน เราดื่มเข้าไป เปลี่ยนๆ อยู่ตลอดเวลาไม่มีเนื้อแท้ ที่เรียกว่ามีชีวิตเพราะมันเปลี่ยนอยู่ ความเปลี่ยนมันคือตัวชีวิต ถ้าความเปลี่ยนมันถึงที่สุดมันก็ดับๆ แล้วก็หมดเรื่องกันไปที ไม่มีอะไรที่จะพูดอะไรต่อไป พุทธศาสนาสอนอย่างนั้น
โดยเฉพาะนิพพานมันเป็นเรื่องของสงบ สะอาด สว่าง ในใจคน มันเกิดแล้วมันอยู่ถาวร ไม่ใช่ไม่มีตัวมีตน คนโบราณว่านิพพานคือเมืองแก้ว กล่าวแล้วคือนิพพาน เมืองสมบูรณ์ คนไปก็ไปกองกันอยู่ตรงนั้น มันก็ยังเป็นทุกข์
พระพุทธเจ้าสอนว่านิพพานไม่มีตัวเป็นอนัตตา เริ่มต้นตั้งแต่ว่าสัพเพสังขารา อนิจา สัพเพสังขารา ทุกขา สัพเพธรรมมาอนัตตาไปโดยลำดับ จึงจะถูกต้อง
แต่ที่สอนกันผิด เพื่อให้มีตัว แล้วชวนโยมเอาข้าวไปถวายพระพุทธเจ้า คือสอนเพื่อสักการะ ให้คนมาช่วยกันทำข้าวถวายพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย ไปออกันแน่นเลยทำไม่ถูก นิพพานมันของที่ใจ สะอาด สงบ สว่าง
เราคนธรรมดาก็มีนิพพานเป็นครั้งคราว เวลาใจมันสงบมันไม่วุ่นวาย เขาเรียกว่านิพพานชั่วคราวแล้ว นิพพานถาวร ไม่มีอะไรรบกวนมันก็ไม่มีอะไรต่อไป ศึกษาให้ละเอียด.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: